Project Description

Топ 3 области на специализация

Аз съм Agile Transformation Coach, като специализирам в областта на Аgile frameworks и внедряването на SAFe, SCRUM & Kanban като основни работни методи за управление на проекти. Практикувам:

  1. Коучинг на собственици на компании, изпълнителни съвети, директорски бордове, мениджърски, лидерски и работни екипи
  2. Обучавам служители на различни нива
  3. Фасилитирам работни срещи и семинари от различен характер.

Доставям услуги в сферите на лично развитие и обучение, партньорски и родителски взаимоотношения, кариера и предприемачество, автентичност и самоличност, гняв и злост, ограничаващи убеждения и вярвания и др.

Винаги съм носила в себе си предприемачески дух, без да съм вярвала че това ще бъде също моето призвание. Днес съм собственик на фирмите DreamCoach.dk и CredoNobis.com. Доставям тренинг услуги и индивидуален коучинг в многобройните сфери на лично развитие и обучение: партньорски и родителски взаимоотношения, кариера и предприемачество, автентичност и самоличност, гняв и злост, ограничаващи убеждения и вярвания и тн.

Коучинг сертификати: 2013 GROW2 Danish Coach Academy; 2013 Shadow Facilitator. Agile сертификати: 2020 SAFe® 5.0 Lean Portfolio Managemnet; 2019 Scrum@Scale Practitioner certificate; 2019 Open Space Technology certification; 2019 Open Space Agility certification; 2016 Implementing SAFe® 4.5; 2016 SAFe® Agilist; 2015 Prosci® ADKAR® change management; 2014 LEGO© SERIOUS PLAY© method for design and facilitating of workshops.

В услугите на DreamCoach предлагам индивидуален коучинг в многобройните сфери на лично развитие и обучение: партньорски и родителски взаимоотношения, кариера и предприемачество, автентичност и самоличност, гняв и злост, ограничаващи убеждения и вярвания и т.н. Водя курсове, лекции и обучения на различни коучинг теми. В CredoNobis съм се специализирала да подпомагам бизнес лидерите да създават устойчиви стратегии и успешни проекти за промяна, използвайки Agile методологията за управление на проекти. През тези тежки трансформационни процеси се занимавам с: коучинг на топ мениджмънт; развитие на лидерски екипи; планиране и управление на промяната; реорганизации на организации и екипи; разрешаване на работни конфликти; мотивиране на хора и екипи; ефективна комуникация и работни компетенции. И в двете фирми главната ми цел е да допринеса за намаляване и контролиране на ежедневния стрес, достигане на ”work-life balance” базиран на лични ценности и добри човешки взаимоотношения.

Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка.

Примерна препоръка 1, Примерна компания

Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка.

Примерна препоръка 2, Примерна компания

Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка.

Примерна препоръка 3, Примерна компания

Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка.

Примерна препоръка 4, Примерна компания

Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка.

Примерна препоръка 5, Примерна компания

Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка. Съдържание на примерна препоръка.

Примерна препоръка 6, Примерна компания