Project Description

Кариерен коучинг и кариерни консултации

  • Избор на кариерна цел.
  • Избор на професионално поприще за реализация.
  • Избор на кариерен фокус.
  • Подготовка на професионално CV на английски или български език.
  • Подготовка на целеви мотивационни писма за избраните позиции.
  • Подготовка за личните срещи с компаниите, ролеви игри, съвети, въпроси и отговори.
  • Подкрепа в процеса по търсене на работа.