Какво
 • Автентичност и самоличност
 • Баланс между професионалния и личния живот
 • Бизнес коучинг
 • Взаимоотношения
 • Гняв и злост
 • Екзекютив коучинг
 • Ефективна комуникация и презентация
 • Здравословно хранене
 • Кариера и предприемачество
 • Личностно развитие
 • Мечти и желания
 • Ограничаващи убеждения и вярвания
 • Партньорски отношения
 • Проблемни деца и юноши
 • Разрешаване на работни конфликти
 • Родителски отношения и възпитание
 • Стрес контрол
Къде

Agile трансформациите са комплексни организационни и мисловни промени, които изискват добре планиран и гъвкав подход

Agile трансформации

За Agile трансформациите от решаващо значение е да се започне с оценка на настоящата ситуация и култура в организацията, преди да се изберат управленски методологии, работни инструменти и да се направят организационни промени.

CredoNobis ще ви подкрепи и напътства в реализирането на вашата Agile Vision, вземайки под внимание зрелостта на лидерските и работните екипи в съответствие с дефинираните нужди за растеж на корпорацията или отдела.

Чрез обсъждане ще ви помогнем да се определят стратегиите за управление, да се дефинира обхватът на трансформацията и да се прецени кой дейности имат най-висок приоритет.

За да се постигне успешен процес на внедряване на промените, ще ви съдействаме за определянето на критерии за успех за всяка поставена цел и етап. Впоследствие ще се избере окончателният трансформационен модел за изпълнение на Agilе процеса, подходящ за вашата организация, отдел или работен екип.

Стратегическо планиране

CredoNobis ще ви ръководи при планирането на финансови рамки и времеви планове за изпълнение. Ние сме незаменим партньор при създаване на новата корпоративна организация – от отделните Scrum/Kanban teams до програмното управление.

CredioNobis е с многогодишен опит във внедряването на различни промени, използвайки мащабни методи и насоки като SAFe framework. При големи корпорации е нужно цялостно реорганизиране и мащабиране на Agile методи на различни мениджърски нива.

По този начин ще ви помогнем в изграждането на стабилна основа за осъществяването на вашата устойчива Agile стратегия. Ние обучаваме, тренираме, вдъхновяваме и мотивираме всички заинтересовани страни в трансформационния процес – от лидерски и работни екипи и мениджъри до отделните служители. С нашия дългогодишен опит може да ви спестим много излишни напрежения и предизвикателства в този сложен и комплексен процес.

Добре обмисленото планиране, ясната и открита комуникация са едни от най важните параметри за успешна трансформация. Като лидер трябва да сте сигурни, че служителите няма да бъдат разочаровани и несигурни или че ще загубят удовлетворението от работата си. Ние помагаме на корпоративното управление да дефинира комуникационен план за трансформационния проект. Чрез постоянно информиране за напредъка в промените мениджърите се ангажират да държат в течение цялата организация за предизвикателствата и взетите решения. Тази яснота и информационна прозрачност ще запазят мотивацията на служителите, за да могат да се борят с многобройните предизвикателства през трансформационния период.

CredoNobis насочва и води програмното управление и отговорните лидери през предизвикателствата на промяната.

Чрез коучинг се поддържа целенасочено и структурирано управление на проекта.

Нашият гъвкав подход за внедряване на Agilе трансформации допринася за постигането на вашите цели и плавен трансформационен процес.

2 Коментари заAgile трансформации

Valentina2019

2 Коментари

Тази информация беше изключително полезна за мен.

5/ 5

Сътрудничеството с коуч може да се счита за лукс, но със своя дългогодишен опит коучът може да ми спести много излишно напрежение и да ми помогне в сложения процес на промени във фирмата ми.

Този коментар беше ли ...?

1 Коментари

Статията беше интересна и полезна

5/ 5

Започват да се появяват нови методи на работа. Ще минат години докато се утвърдят в страната ни, но само с прилагането им ще разберем тяхната ефективност.

Този коментар беше ли ...?

Сложете звезди на обявата! Напишете коментар.

Избери

Препоръчваме Ви, коментарите да бъдат с не по-малка дължина от 140 знака :)

Съгласен съм и приемам Общите условия за публикуване в coach.bg?

Show all timings
 • Monday09:00 - 17:00
 • Tuesday09:00 - 17:00
 • Wednesday09:00 - 17:00
 • Thursday09:00 - 17:00
 • Friday09:00 - 17:00

Вие се съгласявате и приемате нашите Общи условия при подаване на тази информация?

Съобщението ви бе изпратено успешно.

Заяви обява

Вие се съгласявате и приемате нашите Общи условия за публикуване на тази информация