Какво
 • Автентичност и самоличност
 • Баланс между професионалния и личния живот
 • Бизнес коучинг
 • Взаимоотношения
 • Гняв и злост
 • Екзекютив коучинг
 • Ефективна комуникация и презентация
 • Здравословно хранене
 • Кариера и предприемачество
 • Личностно развитие
 • Мечти и желания
 • Ограничаващи убеждения и вярвания
 • Партньорски отношения
 • Проблемни деца и юноши
 • Разрешаване на работни конфликти
 • Родителски отношения и възпитание
 • Стрес контрол
Къде

Изисква се смелост да се вземе решение за промяна и да се направи първата крачка

CredoNobis може да ви помогне да приложите сложния процес на управление на промените и да се справите със съпротивлението на различни нива в организацията.

С нашите методи за обучение и управленски трансформационен подход ние ще подпомогнем вашите екипи и мениджъри успешно да преминат всекидневните бариери и да допринесат за следващия етап на развитие на вашия бизнес.

Промените може да са от различен вид и в различна сфера, но предизвикателствата от тези трансформации са почти винаги едни и същи. Няма значение дали се оптимизират работни процеси, внедряват се нови системи, сливат се бизнеси или бърз растеж на фирмата, предизвикателствата от промяната създават условия, при които вие и/или вашите служители може да се чувствате демотивирани, уморени и разочаровани.

Ако си мениджър, е трудно да внедриш всички нови работни процеси за кратко време. Трудно е да мотивираш служителите, които се съмняват в новите си роли и отговорности след преструктурирането. Предизвикателство е да накараш всички да видят целта на тези нови промени и да работят с ентусиазъм за трансформационния процес.

CredoNobis работи фокусирано върху успешното и стабилно управление на промените, реализирано чрез практични и целенасочени усилия. Използвайки нашите насоки, ние създаваме разбиране за целта на промяната в организацията. Нашият цялостен трансформационен подход е в основата на всички курсове, коучинг сесии или работни срещи, които провеждаме през всички етапи на промяната (анализи, иновации, планиране и внедряване).

Ние съчетаваме водещи теории, модели и инструменти в рамките на Управление на промяната (Теория U и ADKAR®), Управление на проекти (Agile методи) и коучинг техники. Чрез партньорство с управленския екип ние „картографираме” устойчивата визия и мисия на компанията и прилагаме дългосрочна стратегия за устойчиво развитие.

В сътрудничество с нас ще съумеете да оптимизирате вашите трансформационни процеси и организационната структура на компанията, така че целите да бъдат реализирани и вашите сътрудници и служители да се чувстват в сигурни ръце.

CredoNobis създава и прилага стратегии за управление, които имат дългосрочен фокус върху развитието на бизнеса на организацията. Чрез нашето сътрудничество се откриват силните страни на компанията, на индивидуалния мениджър и на отделния служител. Резултатите от оценката на проблемите и предизвикателствата, рисковите анализи и бъдещите проектни планове ще формират основата за по-нататъшното създаване на стратегия и процеса на развитие на компанията.

Сложете звезди на обявата! Напишете коментар.

Избери

Препоръчваме Ви, коментарите да бъдат с не по-малка дължина от 140 знака :)

Съгласен съм и приемам Общите условия за публикуване в coach.bg?

Show all timings
 • Monday09:00 - 17:00
 • Tuesday09:00 - 17:00
 • Wednesday09:00 - 17:00
 • Thursday09:00 - 17:00
 • Friday09:00 - 17:00

Вие се съгласявате и приемате нашите Общи условия при подаване на тази информация?

Съобщението ви бе изпратено успешно.

Заяви обява

Вие се съгласявате и приемате нашите Общи условия за публикуване на тази информация