Project Description

Здравейте, аз съм Миглена Дерменджиева и съм основател на CredoNobis и DreamCoach. CredoNobis е разпознаваем бранд в бизнес средите, специализирани във въвеждане на промени в големи софтуерни фирми и компании. Проектите и коучинг сесиите в DreamCoach са друга част от осъществяването на мечтата ми да помагам на отделната личност да се развива и да използва пълния си потенциал. Водя обучения на различни коучинг теми, провеждам коучинг и ритрийти.

Аз съм Agile Transformation Coach, като специализирам в областта на Аgile frameworks и внедряването на SAFe, SCRUM & Kanban като основни работни методи за управление на проекти. Привърженичка съм на идеята за стабилно и устойчиво развитие на организациите.

Практикувам коучинг на собственици на компании, изпълнителни съвети, директорски бордове, мениджърски, лидерски и работни екипи. Обучавам служители на различни нива и фасилитирам работни срещи и семинари от различен характер.

В услугите на DreamCoach предлагам индивидуален коучинг в многобройните сфери на лично развитие и обучение: партньорски и родителски взаимоотношения, кариера и предприемачество, автентичност и самоличност, гняв и злост, ограничаващи убеждения и вярвания и т.н. Водя курсове, лекции и обучения на различни коучинг теми. В CredoNobis съм се специализирала да подпомагам бизнес лидерите да създават устойчиви стратегии и успешни проекти за промяна, използвайки Agile методологията за управление на проекти. През тези тежки трансформационни процеси се занимавам с: коучинг на топ мениджмънт; развитие на лидерски екипи; планиране и управление на промяната; реорганизации на организации и екипи; разрешаване на работни конфликти; мотивиране на хора и екипи; ефективна комуникация и работни компетенции. И в двете фирми главната ми цел е да допринеса за намаляване и контролиране на ежедневния стрес, достигане на ”work-life balance” базиран на лични ценности и добри човешки взаимоотношения.