Project Description

Какво е първото, което ви хрумва, когато чуете “устойчиво развитие”? Поредната модерна неразбираема фраза? Нещо, което не ме вълнува и не ме засяга. Имам си по-важни неща на главата? И сигурно ще сте прави. Не се очаква да разбираме от всичко, но ако не го разбираме, как да знаем дали ни засяга? Доколко е важно е въпрос на лична преценка. Може би си струва да му отделите няколко минути. Случва ли ви се да сравнявате какво е било преди години и какво е сега? А да се замисляте какво ще стане в бъдеще? Е, устойчивото развитие е за това.

Идеята е тази планета да продължи да съществува и да прави това, за което е предназначена – да осигурява чист въздух и вода и да произвежда храна, които да гарантират завинаги високо качество на живот. Ако смятате, че от нас не зависи нищо, то от кого? Концепцията за устойчиво развитие има пряка свързаност с бизнеса. Всеки бизнес има принос и влияние върху икономиката, социалната сфера и околната среда. Това влияние може да бъде количествено и качествено измерено с методиката за оценка на въздействието върху трите показатели и прилагане на принципите на устойчиво развитие. Fidelisvi е компания, която включва в професионалисти от България, Дания и Великобритания, които работят за популяризиране, задълбочено разбиране и прилагане на принципите на устойчивото развитие във всяка компания. Освен консултации, доклади и коучинг като основно направление в дейността е организиране на интерактивни уъркшоп обучения по темата за устойчивото развитие. Предлагаме Ви да се включите в едно от нашите интерактивни обучения:

Професионално обучение (уъркшоп): Основни принципи на устойчивото развитие

Интерактивен уъркшоп за мениджъри на ключови позиции в организации и фирми, които вярват, че промяната в начина на мислене е решението за преодоляване на предизвикателствата на бизнеса, околната среда и социалните взаимоотношения.

Заедно ще обсъждаме:

  • кои са приложимите за нас приоритети на целите за устойчиво развитите на ООН;
  • как основните принципи за устойчиво развитие се прилагат в бизнеса (добри практики);
  • как всеки един екип би могъл да допринесе за утвърждаване на принципите на Устойчиво Развитие;
  • как да измерим приноса на отделни инициативи/бизнес към целите за устойчиво развитие.

Уъркшопът се провежда в рамките на един ден, четири сесии по час и половина. Включени са обяд и две кафе паузи. Уъркшопът се провежда при минимум заявен интерес от 10 участници, но не повече от 20.